Sensownie, na każdy temat

Okulista Kraków

Historia okularów jest niezwykle zawiła i długa, co poświadcza, że człowiek od setek lat borykał się chorobami wzroku i różnymi sposobami starał się im zaradzić. Już starożytni Grecy odkryli pewną prawidłowość, ze naczynie wypełnione wodą powiększa przedmioty. W tamtych czasach używano już wklęsłych luster w celu powiększenia danej rzeczy. Jednak właściwa historia szkieł rozpoczyna się w dobie średniowiecza, a dokładnie na przełomie dwunastego i trzynastego wieku.

Pierwszymi okularami stosowanymi przez średniowiecznych skrybów były odłamki wyszlifowanego szkła, które kładziono na pergamin, aby powiększyć tekst. Były wykonane ze szkła lub kwarcu. Pod koniec trzynastego wieku w Toskanii po raz pierwszy zaczęto używać wypukłych soczewek, które umożliwiały widzenie z bliska. Pierwsza wzmianka o okularach pojawia się w trzynastowiecznym manuskrypcie przechowywanym w klasztorze we Francji, a dotyczy ona używania przez pewnego mnich okularów w celu naniesienia podpisu na dokumencie – ujawnił nam znany okulista Kraków Stanisław.

Okulary weszły w powszechny użytek dopiero w XIV wieku, a dopiero wiele lat później wykształciły się takie typy okularów jak monokle, binokle i lorgnony. Monoklem nazywa taki typ okularów, który składa się z jednego szkła, do którego doczepiano tasiemkę lub rączkę. Ten typ okularów preferowali zamożni mężczyźni, aby podkreślić swoją pozycję społeczną i dodać sobie powagi. Binokle z kolei to okulary, które nie spadały z nosa dzięki sprężystemu uchwytowi. Lorgnony zaś to dwie soczewki znajdujące się w oprawce z rączką do trzymania, które zwykle cechowały się wyszukany zdobnictwem i były bardzo lubiane przez kobiety.

Były powszechnie stosowane w Anglii. W osiemnastym wieku po raz pierwszy zastosowano w okularach zauszniki, które znacząco poprawiły komfort korzystania z okularów. Dopiero w 1958 roku francuska firma wprowadziła soczewkę progresywną. Obecnie na rynku dostępna jest szeroka gama różnych okularów, które cechują niespotykanym wcześniej komfortem i wygodą noszenia.