Sensownie, na każdy temat

Obróbka plastyczna metalu z uwzględnieniem maszyn do obróbki metalu.

dsc_1098

Obróbka plastyczna różnych materiałów ma przede wszystkim na celu zmianę ich kształtu. Dzięki krótkiemu czasowi produkcji można uzyskać dużą wydajność, oraz wysoką dokładność jeśli chodzi o uzyskane wymiary.

Dodatkowym, ale także bardzo ważnym aspektem jest fakt, że części wykonane tym sposobem mają dobre właściwości mechaniczne. Im większym jest wyrób poddawany odkształceniom, tym większą siłę nacisku trzeba na niego zastosować.

Maszyny do obróbki plastycznej metalu i jego stopów

Poszczególne elementy maszyn są dostosowane do tego jakie części mają być na nich wykonywane. Maszyny można podzielić według ich cech konstrukcyjnych, które wpływają na późniejsze przeznaczenie obrabianych metali.

Walcarki, w których narzędzia wykonują ruch obrotowy i są w postaci walców, krążków lub rolek stosowane są do wytwarzania wyrobów płaskich, rur i kształtowników. Jest to obecnie najpopularniejszy sposób obróbki – poddawany mu jest około 80% stali.

Prasy i młoty kuźnicze, w których narzędzia stosują ruch posuwisto-zwrotny, a metal kształtowany jest pod wpływem uderzenia lub nacisku. Pracują one zarówno na zimno, jak i na gorąco, i dzielą się na swobodne, pół swobodne i matrycowe.

Prasy mechaniczne i hydrauliczne należą do najbardziej uniwersalnych, a zatem najbardziej popularnych maszyn. Wykonuje się na nich między innymi: cięcie, wykrawanie, tłoczenie, gięcie, kucie, kalibrowanie, znakowanie, prostowanie, nitowanie. Mają swoje zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym, motoryzacyjnym, przy budowie maszyn, w galanterii metalowej oraz przy produkcji wyrobów gospodarstwa domowego.

Do wytwarzania drutów, prętów, kształtowników i rur stosuje się ciągarki. Dzięki ich zastosowaniu zmniejsza się przekrój poprzeczny materiału, który jednocześnie ulega wydłużeniu. Dodatkowo czasami ulega zmianie kształt przekroju poprzecznego, zmieniają się własności fizyczne, oraz podnosi się dokładność wymiarów i gładkość powierzchni. Za pomocą ciągarek wykonuje się na przykład: liny, śruby, nity, sprężyny, osie i wały napędowe.

Maszyny i osprzęt pomocniczy

Na rynku jest dostępnych wiele maszyn i sprzętu pomocniczego, który jest niezbędny do dokończenia procesu obróbki plastycznej. Są to między innymi: piece do nagrzewania wsadu, piece do obróbki cieplnej, urządzenia do oczyszczania wsadu i wyrobów gotowych, podajniki i przenośniki, nożyce, gilotyny i zespoły przygotowania sprężonego powietrza.